Jeanette Gardner © 2010

TalentBoostTM

ny tjänst inom Talent

Management >>

 

 

TALENTMANAGEMENT >>

Nytt nätverk hos KompetensGruppen!

 

LUNCH: VÄRDERINGSSTYRT LEDARSKAP >>

med Michael Wolf, koncernchef,

Swedbank

 

• SENAST BLOGGAT >>

På Cinode om dina diamanter, människorna som du ska vara rädd om!

 

• ADDQ.SE >>

Din talent strategi handlar om lönsamhet

 

 

 

 

Talent & Performance Management

ger effektivitet och lönsamhet!

 

Hur kan du attrahera, utveckla och behålla dina topptalanger?  

Dagens mest attraktiva arbetsgivare arbetar med en genomtänkt Talent Management strategi som går i linje med verksamhetens affärsmål. Men om Talent Management ska kunna integreras i dina befintliga HR-processer ska det vara enkelt att arbeta med, stödjas digitalt, kunna mätas och vara lönsamt för att stödja ditt arbetsgivarmärke både internt och externt.

 

Talent Management går hand i hand med Performance Management när det handlar om att finna er optimala medarbetar- och kompetensprofil och finna de bästa lösningarna för er verksamhet och era lönsamhetsmål.

 

Identifiera dina lönsamma topptalanger (chefer och medarbetare) till grund för rekrytering, successionsplanering, identifiering av kompetensgap och kompetensutveckling samt finna interna linjära eller utvidgande karriärvägar. 


 

360°
Hanterbara kompetensmodeller
Identifiera lönsamma beteenden, attityder och drivkrafter
Personliga karriärplaner
Finna era linjära och utvidgande karriärvägar
Medarbetar- och chefscoaching
Karriärväxling och outplacement
Onboarding, ambassadörs- och alumniprogram
Företagskultur, värderingar, employer branding, generationsskillnader

 

LADDA NER EN INFORMATIONSBROSCHYR (PDF) OM TALENT MANAGEMENT HÄR >>

 

Välkommen att ta kontakt för ett föresättningslöst möte!

 

 

"Positive results and creative methods - I have finally found a future plan for my department and now I can go on!" 

 

Jerry Zimmerman,

sales manager

 

 

“Jeanette är en fantastisk och inspirerande person. Fick mig att inse att jag har andra sidor och kvalifikationer som jag inte visste att jag hade!"

 

Olivia Englund,

projektledare IT